Tjenester

Åmli Regnskap AS tilbyr de fleste tjenester innenfor regnskap og økonomi.

Vi er behjelpelig med å etablere gode og enkle rutiner slik at regnskapsarbeidet kan utføres raskt og effektivt. Kunden kan velge å utføre deler av jobben selv via vår web portal som f.eks fakturering.

Digitale løsninger:

 • Mottak av EHF fra leverandører direkte inn i regnskapssystemet

 • Tolke-tjeneste fra PDF til EHF for de av leverandørene som ikke kan sende EHF

 • Attestering av kostnadsbilag

 • Direkte remittering/betaling, oversikt over utbetalinger er alltid oppdatert

 • Sende fakturaer til kunder i EHF-format evt. PDF-format til e-post

 • Automatisk OCR (bruk av KID) ved utsendelse av fakturaer, oversikt over innbetalinger er alltid oppdatert

 • Timeregistrering ved bruk av egen mobilapp der timer overføres lønn og ordre

Regnskap:

 • Bilagsregistrering

 • Avstemming

 • Årsregnskap med noter

 • Skatteskjema

 • Skatteberegning

 • Endringer i enhets- og foretaksregisteret

 • Stifting/etablering av foretak

 • Offentlig rapportering

Fakturering

 • Integrert i regnskapssystem

 • Mengefakturering

 • Fakturere med KID

 • Purring og inkasso

Lønn

 • Lønnskjøring og utbetaling av lønn

 • Beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

 • A-melding

 • Digitale skattekort

Veiledning

 • Etablering

 • Valg av selskapsform

 • Budsjett

 • Skattevurdering